E4

La quarta està asseguda però la cinquena ben dreta

La cuarta está sentada pero la quinta bien derecha

The fourth is sitting but the fifth is right