D1

Porta mesos sense veure la llum, fins avui

Lleva meses sin ver la luz, hasta hoy

It's been months since it has seen the light, to date